C sharp je eden izmed najbolj priljubljenih programskih jezikov

Programiranje je neke vrste prepričevanje računalnika, da naredi tisto kar od njega pričakujemo. Ker se z računalnikom ne moremo pogovarjati v našem jeziku, je potrebno za takšno programiranje uporabiti različne programske jezike, odvisno od tega kaj pričakujemo od računalnika. Pisanje ukazov za računalnik je tako potrebno zapisati s pomočjo programskega jezika, kot je na primer tudi c sharp. Posamezni ukaz, ki ga zapišemo, imenujemo programska koda, celoten postopek pa algoritem.

 

C sharp je razmeroma nov programski jezik, ki ga je razvil Microsoft, in velja tudi za enega izmed najbolj priljubljenih. Zanj je značilno, da se lahko dele programa, ki so zapisani v tem programskem jeziku, lahko zelo enostavno poveže tudi z deli, ki so zapisani v drugih programskih jezikih. Zaradi omenjene značilnosti, je programski jezik c sharp tudi široko uporaben, zato ni nič nenavadnega, da je tudi vedno večje povpraševanje po učenju tovrstnega programskega jezika.

 

Scrum temelji na enodnevnih sestankih 

 

Metodologija scrum je trenutno ena izmed najbolj popularnih, ki se uporabljajo v IT industriji in s katero so poslovni procesi v številnih podjetjih veliko bolj učinkoviti. Razvoj posameznega izdelka temelji na delu razvojne skupine, ki je sestavljena iz štirih do sedmih članov z različnimi usmeritvami in znanji. Bistveno je, da ima takšna skupina kot celota dovolj znanja, da se projekt izpelje do konca. Pri tem je izjemno pomembna natančno definiranje njihovih vlog in zadolžitev.

 

Scrum je verjetno je prva tovrstna metodologija, ki med drugim vključuje tudi kratek enodnevni sestanek. Verjetno pri tem najprej pomislimo na to, da gre zopet za eno od metodologij, pri kateri samo sestankujemo. Vendar je pri scrum situacija nekoliko drugačna. Tovrstni sestanki se običajno odvijajo v jutranjem času in so običajno dolgi 15 minut, nikakor pa ne več kot 10 minut. Njihov namen je predvsem v tem, da se sproti spremlja opravljene naloge in reši morebitne ovire.