Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je možno skleniti pri izbrani zavarovalnici, poleg tega pa je predhodno potrebno imeti že urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje ni nujno po zakonu, vendar je skorajda že obvezno, saj nesreča na žalost nikoli ne počiva, zdravniške storitve, medicinskih pripomočki in zdravila pa so zelo draga, če jih je potrebno plačati iz lastnega žepa.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje, je potrebno skleniti in urediti, če vas status študenta preneha veljati, ste dopolnilni starost 26 let, ste na novo postali državljan Republike Slovenije, ste se prvič redno zaposlili, ste postali družbenik d.o.o ali d.n.o ali pa iz drugih različnih razlogov. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje ima možnost obdobja mirovanja, to je možno v primeru, da ste za daljši čas odšli v tujino, prestajate zaporno kazen, ali pa ste se ponovno odločili za študij in želite ponovno pridobiti status študenta.

Ko se pogodba o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju izteče , se avtomatsko podaljšuje razen  v primeru, če se zavarovanec odloči drugače in prekine sklenjeno zavarovalno pogodbo. Seveda mora pri tem upoštevati tudi trimesečni odpovedni rok.

Obvezno zdravstveno zavarovanje

Obvezno zdravstveno zavarovanje je obvezno in določeno po zakonu. To pomeni, da mora biti vsak član oziroma državljan Republike Slovenije obvezno oziroma z drugim imenom dodatno zavarovan, v nasprotnem primeru lahko pride do nezaželenih sodnih težav.

Obvezno zdravstveno zavarovanje se uredi na izbrani izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Pri urejanju oziroma sklenitvi obveznega zdravstvenega zavarovanja je potrebno izpolniti obrazec M-1.

Obvezno zdravstveno zavarovanje vam ob sklenitvi, na vaš dom oziroma naslov pošlje zdravstveno kartico, katero boste uporabljali pri vseh zdravniških storitvah. Imeti jo je potrebno pri sebi ves čas.

Urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje omogoča zavarovancu uveljavljanje pravic do zdravil, medicinskih pripomočkov in različnih zdravstvenih storitev. Zavarovanci pa so upravičeni tudi do nadomestila plače med morebitno začasno zadržanostjo od dela in povračilom potnih stroškov v zvezi z uveljavljanem pravic do  različnih zdravstvenih storitev.