Ekološko kmetijstvo

Ekološko kmetijstvo oziroma pridelava je način kmetovanja, kjer se prideluje visoko kakovostna varna hrana in zelo dobro vpliva na zagotavljanje javnih dobrin, ohranjanje kmetijske krajine in varovanju okolja. V sloveniji je veliko priložnosti za razvoj ekološkega kmetijstva.

Ekološko kmetijstvo je kmetovanje, kjer se dopolnjujeta pridelava in reja živali in rastlin. Ekološko kmetijstvo pomeni trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri.

Ekološko kmetijstvo

V Sloveniji je tudi zagotovljen transparenten razvoj nad pridelki in živalmi, kar potrošnikom zagotvalja varna in zdrava živila.

Kmetje ustvarjajo dodano vrednost pri proizvodih, ki jih imajo ter pri drugih dejavnostih, ker je precej neizkoriščenih možnosti.

Ekološke kmetije pa iz leta v leto naraščajo, to pa se pričakuje tudi v prihodnosti. Kaže pa se večja potreba po večjih količinah pridelkov.

Ekološko kmetijstvo je v bistvu posebna oblika kmetovanja, kjer kmetje na čim bolj naraven način pridelajo živila, v sožitju z naravo. Je način kmetovanja, ki vključuje elemente tal, rastlin, živali in človeka.

ekološka kmetija

V Sloveniji imamo ekološke kmetije, ki že vrsto let pridelujejo kvalitetna živila. Ta način kmetovanja ni zasnovan samo za velike kmetije, pač pa spodbuja tudi manjše k sodelovanju.