Finančno svetovanje za hitrejše sprejemanje odločitev

Finančno svetovanje je storitev, ki jo nudijo različna podjetja, ki se ukvarjajo s pripravljanjem finančnih poročil ter s svetovanjem. Takšno podjetje vam bo s pomočjo dobrih strokovnjakov nudilo vso potrebno podporo ter pomoč pri razvoju in napredku vašega podjetja.

Finančno svetovanje zajema tudi pripravo dobrega finančnega načrta, s katerim boste lahko uresničili vašo novo idejo. Dober in kvaliteten poslovni načrt je nujen, za učinkovit zagon in za dobro rast podjetja. Ravno zato ga moramo zaupati strokovnjaku, da nas v procesu ne bi kaj zmotilo. Strokovnjak bo namreč brez težav pridobil in predstavil realno oceno vašega potenciala pri poslovanju in vam bo pri tem predstavil tudi vsa možna tveganja.

Finančno svetovanje vam bo koristilo tudi, ker boste z dobrim svetovalcem lahko oblikovali strategijo za razvoj podjetja. V kolikor bo potrebno vam bo strokovnjak pomagal pri zbiranju dodatnega kapitala pri različnih bankah ali investitorjih za tvegani kapital.

Vrednotenje podjetij po ugodni ceni

Vrednotenje podjetij je zelo kompleksen postopek, ki ga mora pripraviti usposobljena družba, ki se lahko zanese na izkušene strokovnjake. Kvalitetni strokovnjaki vam bodo pripravili poročilo, ki bo temeljilo na najsodobnejših konceptih vrednotenja, ki jih uporabljajo po vsej Evropi.

Vrednotenje podjetij torej poteka glede na koncepte, ki jih preuči najeta družba. V sklopu pregleda preučijo dohodkovni koncept, ki temelji na diskontiranju pričakovanih odnosov. Nato je tu izredno pomemben tudi tržni koncept, ki zajema primerljiva podjetja ter primerljive transakcije. Na koncu pa ne smemo izpustiti niti stroškovnega koncepta, s katerim vrednotimo sredstva in posamezne obveznosti podjetja.

Vrednotenje podjetij je pomembno zato, da lahko vemo koliko je v resnici vredno naše podjetje, koliko lahko iztržimo s prodajo in kako lahko povečamo samo vrednost podjetju. Pravi strokovnjaki vam bodo pripravili podrobno makroanalizo okolja ter dejavnosti v kateri se podjetje nahaja in vam pripravili natančno analizo financ preteklih poslovanj.