Izpušni sistemi sodobnih avtomobilov

Sodobni avtomobili postajajo vedno bolj zmogljivi, ponujajo tudi razne napredne funkcionalnosti. Veliko poudarka pa je na tem, da so vedno bolj prijazni do okolja, kar verjetno ni pravi izraz – še vedno v ozračje spuščajo škodljive pline, je pa teh dosti manj kot v preteklosti, ko na tem področju ni bilo tako strogih regulacij. Najbolj konkretno se proizvajalci avtomobilov problema onesnaževanja lotevajo s tem, da nadzorujejo sestavo izpušnih plinov. V ceveh sistema so nameščeni različni filtri, ki skrbijo za odstranjevanje škodljivih snovi, preden te lahko uidejo v okolje. Rezultat je čistejši izpuh, v katerem so večinoma manj škodljive snovi.

Izpušni sistemi z ustreznimi filtri

Zelo pomembno je torej, da ima avtomobil primerne filtre, ki so odvisni predvsem od tega, kakšen izpuh pričakujemo. Različni motorji proizvajajo različne izpušne pline, v nekaterih primerih pa imamo opravka tudi z drugimi snovmi, ki jih je treba ujeti, preden uidejo v ozračje. Tako mora biti vsak avtomobil opremljen z ustreznimi filtri – nekatere najdemo v praktično vsakem avtomobilu, drugi so značilni za določene vrste pogonov.

Praktično vsi izpušni sistemi imajo katalizator, ki skrbi za nevtralizacijo škodljivih plinov. Katalizator je naprava, ki spodbuja hitre kemične reakcije in tako spreminja sestavo plinov, ki grejo skozenj. Pravzaprav ponuja le veliko površino, prekrito z aktivnimi snovmi, ki reagirajo z izpušnimi plini. Tako lahko na enostaven način katalizator mnoge škodljive pline spremeni v manj škodljive stranske produkte. 

Katalizator je običajno zadnja postaja na poti izpušnih plinov do okolja, že prej pa imamo v ceveh še druge filtre. Značilen je recimo filter trdnih delcev, ki ga imajo izpušni sistemi dizelskih vozil. Pri izgorevanju dizla namreč nastajajo nekateri trdni stranski produkti, ki so lahko zelo nevarni za zdravje in okolje, zato imajo ti filtri zelo pomembno nalogo. Vsak filter služi svojemu namenu in v končni fazi prispeva k manj škodljivi sestavi izpušnih plinov.