Kakovostno siliranje 

Siliranje različnih krm za živali je čedalje bolj razširjeno. Njena pozitivna lastnost je  tudi shranjevanje krme, saj je le taka krma konzervirana. Za živali taka krma ni sporna, kmetje hranijo živali z silažo v zimskem času, ko sveža krma ni dostopna. 

Siliranje trave za kakovostno krmo je pomembno zelo veliko dejavnikov. Trava mora biti cista in tudi njena vrsta je zelo pomembna. Cista trava pomeni, da ne vsebuje plevela. Siliranje trave se ne zgoditi prej, preden ni v njej dovolj vlage, se pravi med spravilom in med siliranjem. Trava naj bi vsebovala od 60% do 70% pred spravilom.

Siliranje koruze se ne razlikuje dosti od siliranje trave. Pomembna je njena zrelost, saj se siliranje opravi v tehnološki zrelosti koruze. Koruza je pripravljena za siliranje, ko je zelo zrela, celo preveč. 

Slabše je, če je premalo zrela. Po presekanem zrnju se lahko ugotovi tehnološka zrelost. Zrnje ne sme biti ob preseku mlečno. Zrno mora biti suho in čvrsto. Tako ima koruzna silaža, krma večjo hranilno vrednost, kar posledično vpliva tudi na kakovost živali in njihovega mesa.

Rešetke za govedo iz različnih materialov 

Hlev predstavlja dobre tehnološke rešitve za zmanjšan obseg dela in dobro počutje goveda. Hlev ima po navadi večjo število boksov, za krmljenje goveda, pa zgradijo krmilni hodnik. Betonska plošča predstavlja temelje.

Rešetke za govedo so lahko narejene iz različnih materialov. Najpogostejši material, ki se uporablja za le te je beton in različna kovina. 

Kmetovalci se največkrat odločajo za rešetke za govedo narejene iz kovinskih materialov. Le te so prilagodljive hlevu in govedu. Lahko jih močno pritrdimo v tla in se dodatno zavarimo, lahko pa se le zataknejo in se prilagodijo številu govedu v hlevu. Rešetke enostavno odstranimo in ima govedo več prostora, lahko niti ne uporabimo priveza. 

Rešetke za govedo, kot sem prej omenila tudi iz betona. Primerne so za kmetovalce, ki imajo večje število goveda, in predvsem za rejce bikov in telet. Saj so le bolj močni in agresivni in betonske rešetke je težje podreti ali kakorkoli poškodovati. Rešetke ali ograja iz betona varuje tudi samo govedo.