Polnjenje klime

Polnjenje klime je obvezno in nujno potrebno če želimo dobro in pravilno delovanje naše naprave, da bi naš prostor ali hladila v vročih poletnih dneh ali pa prostor ogrela v zimskem času.

Polnjenje klime v avtu poteka tako, da se odtesni plin iz avta, izprazni se olje in druge prisotne nečistoče, testira se porast tlaka v avtu, sistem se napolni z novim kvalitetnim oljem, klimo se ponovno napolni s plinom, nato pa se še preveri kakovost delovanja ponovno napolnjene klime.

Polnjenje klime se po inovativnih in naprednih idejah polni z novim plinom R1234yf. Pričel se je uporabljati leta 2016 in bo v uporabi vse dokler bo avtomobil v uporabi.

Vsi novi avtomobili izdelani po prvem januarju 2017 morajo imeti klima naprave napolnjene z novim plinom R1234yf, ki manj vpliva na globalno segrevanje. Tako je poskrbljeno za ohranjanje in manjše onesnaževanje zraka in okolja. To seveda pomeni boljšo in kvalitetnejše življenje.

Servis hladilnih naprav

Servis hladilnih naprav je izrednega in ključnega pomena, če želimo da naša klimatska naprava deluje tako, kot je to potrebno in da nebo z svojim delovanjem povzročala dodatnih nevšečnih finančnih stroškov.

Servis hladilnih naprav je potrebno izvajati redno in pravilno. To bo seveda odločilno vplivalo na porabo električne energije, preprečevanje okvar, odpovedi sistema v trenutku, ko to ni potrebno in podaljšano življenjsko dobo.

Servis hladilnih naprav je potrebno izvajati res vsako leto. Te vsebujejo polnilni plin, ki skrbi za sprotno ohlajanje zraka. Vsebuje različne cevi in tesnila. Če hladilna naprava ni redno pregledana in servisirana potem se bodo pričele razvijati škodljive in ne zaželjene bakterije, ki lahko močno škodujejo vašemu zdravju. Poleg tega pa bo vedno zaznavati neprijeten in zatohel vonj po plesni.

Odpoved oziroma prenehanje delovanja klimatske naprave je verjetno povezana s sistemskimi nepravilnostmi.

Servis hladilnih naprav naj opravi izkušen strokovnjak, ki vam bo znal tudi svetovati kako pravilno in najbolje skrbeti za vašo hladilno napravo.