Prodaja podjetja je za vsakega lastnika podjetja zelo neugodno

Prodaja podjetja je za vsakega podjetnika psihično naporen postopek. Leta ustvarjanja na nek način preko noči izginejo. Razlogi za prodajo so lahko zelo različni. Če podjetje nima dolgov, potem so razlogi za prodajo podjetja lahko na primer upokojitev, selitev, bolezen, pomanjkanje motivacije, drugi poslovni izzivi ali izgorelost. Prodaja podjetja pa je lahko tudi postopek, ki ga podjetnik sproži, ko je njegove podjetje v takšnih dolgovih, da ne vidi več rešitve. V tem primeru zaupa gospodarjenje podjetja novemu kupcu.

Prodaja podjetja je, podobno kot nakup, zelo kompleksen in zahteven postopek. Prodajalec mora določiti pričakovano ceno, nato pa sledi analiza in ocena vrednosti podjetja. Pripraviti je potrebno prodajno dokumentacijo, ki je podlaga za pogajanja s potencialnimi kupci. Prodajna dokumentacija mora biti čim bolj natančna in temeljita. Cilj ob sami prodaji podjetja je namreč tudi ta, da je izkupiček prodaje za lastnika čim večji.

Insolventnost podjetja je največkrat povod za prestrukturiranje podjetja

Insolventnost podjetja je, kadar obveznosti podjetja presegajo premoženje podjetja. Po domače povedano, gre za plačilno nesposobnost pri kateri so stroški podjetja večji od njegovih prihodkov. Razlogov za insolventnost je lahko več. Največkrat do tega pripelje slabo finančno poslovanje podjetja v nekem daljšem obdobju. Zaradi insolventnosti, podjetje ni več zmožno poravnati svojih obveznosti, zato mu lahko grozi stečaj. Vendar pred samim stečajem obstaja še druga, bolj prijazna pot.

Ko se ugotovi insolventnost podjetja, je podjetje možno tudi ustrezno finančno prestrukturirati. V tem primeru se lahko prestrukturira tudi dolg podjetja. Osnovni cilj prestrukturiranja je, da postane podjetje zopet plačilno sposobno oziroma solventno. Pri samem postopku prestrukturiranja lahko podjetje sodeluje s finančnimi strokovnjaki, ki podjetju ustrezno svetujejo pri izbiri nujnih ukrepov za rešitev podjetja. Podjetje se lahko odloči tudi za preventivne ukrepe, s katerimi se izognejo insolventnosti podjetja. Tudi v tem primeru je pomoč strokovnjakov zelo dobrodošla.