Spoznajmo vse stopnje izobrazbe

Sami zase zagotovo veste, katero stopnjo izobrazbe imate in ta podatek je pomemben tudi v času, ko se zaposlujete oziroma ko pišete prijavo na določeno delovno mesto. Od stopnje izobrazbe pa je v resnici marsikaj odvisno, nenazadnje lahko tudi višina plače.

V nadaljevanju prispevka vam bomo zaupali, kaj pomeni posamezna stopnja izobrazbe. Mnogi med vami morda ne veste za vse stopnje, je pa dobro, da tudi to osvojite, saj gre za neke vrste splošno razgledanost.

Stopnje izobrazbe po dosedanjih in bolonjskih programih

Najprej je potrebno omeniti, da se za stopnjo posamezne izobrazbe šteje zadnja dokončana stopnja, ne glede na število poizkusov ali let, ko opravljate naslednjo stopnjo.

Prva stopnja pomeni nedokončana osnovna šola, druga stopnja pomeni dokončana osnovna šola, tretja stopnja označuje nižje poklicno izobraževanje, ki je trajalo dve leti.

Četrta stopnja izobrazbe pomeni, da imate končano srednje poklicno izobraževanje, ki je trajalo tri leta, peta stopnja izobrazbe pomeni, da imate končano gimnazijsko, srednje poklicno-tehniško izobraževanje, srednje tehniško oziroma drugo strokovno izobraževanje.

Šesto stopnjo pridobite po končani višji šoli oziroma če ste do leta 1994 končali višješolski program ali kasneje višješolski strokovni program.

Šesta stopna se smatra tudi za dokončanje študija po starem programu oziroma specializacija po višješolskem programu, visokošolskem strokovnem programu. Po bolonjskem programu pa dokončanje visokošolskega strokovnega in univerzitetnega programa.

Sedma in osma stopnja izobrazbe

Sedmo stopnjo izobrazbe imate, če ste se po starem programu specializirali po visokošolskem strokovnem programu ali ste zaključili univerzitetni program. Po bolonjskem programu pa imate magisterij stroke.

Dokončana osma stopnja velja za vse diplomante, ki so na fakulteti diplomirali pred samo bolonjsko reformo. Poleg tega to vrsto stopnje izobrazbe dosežejo še vsi tisti, ki študirajo t. i. enovite magistrske

programe, kot so na primer medicina, farmacija, veterina ter podobno.

Več informacij glede stopenj izobrazbe v Republiki Sloveniji, si lahko preberete na https://www.optius.com/iskalci/karierna-svetovalnica/pregled-stopenj-izobrazbe/