Tipi konstrukcij, primerni za uporabo lepljenega lesa

Sodobna lesno predelovalna industrija ima v primerjavi z obdelavo lesa v preteklosti kar nekaj adutov, ki včasih niso bili izvedljivi, pa naj bo to zaradi pomanjkanja znanja ali pa sodobnih materialov in orodij – predvsem se je zelo razširila ponudba močnih lepil, odpornih na vodo in ostale vremenske vplive, pa tudi na starost. Poleg tega ne smemo zanemariti še novih lakov in barv, ki so obstojnejše, predvsem pa manj vplivajo na okolje – z zmanjšano porabo lahko hlapnih topil. Eden najvidnejših novejših produktov lesne industrije je prav gotovo lepljen les. Prodaja te vrste lesa je v strmem vzponu, h čimer pripomorejo mnoge nastajajoče skeletne hiše in leseni nadstreški.

Skeletne hiše in leseni nadstreški so tako glavni porabnik konstrukcijskih elementov, ki jih sestavlja lepljen les. Prodaja konstrukcijskega lesa narašča z širjenjem primestnih, spalnih naselij, kjer prebivalci poskrbijo za gradnjo kvalitetnih hiš z nizko energijsko porabo. Med njimi je veliko lesenih skeletnih hiš, ki tako predstavljajo velik delež konstrukcij iz lepljenega lesa.

Še nekoliko večji delež med konstrukcijami iz lepljenega lesa pa imajo leseni nadstreški za avtomobile, terase, ali pa vrtne lope in druge enostavne gradnje. Ker se lepljen les prodaja zelo hitro, je na trgu kar precejšnje število tesarjev, ki gradijo z njim. Ravno leseni nadstreški pa so kot enostavna gradnja zanimivi tudi za manjše obrtnike. Za njihovo izgradnjo se vse pogosteje odločajo tudi prebivalci starejših, klasično zidanih hiš, ki bi radi imeli prostor za parkiranje avtomobila pod streho. Tako so leseni nadstreški tudi eden najbolj vidnih lesenih konstrukcij navzven.

Lepljen les se zelo veliko uporablja tudi pri obnovi ostrešij starejših stanovanjskih hiš. Tu lahko prevzame tudi estetsko vlogo, saj se mnogi ljudje skupaj s prenovo ostrešja odločijo tudi za leseni videz na novo opremljene mansarde. Lepljen les je namreč že sam po sebi lep na pogled.