Udobna košnja zelenic in trat

Redno vzdrževana zelenica je izjemno lepa na pogled in predstavlja nekakšno bazo, okoli katere je oblikovan vrt. Glavna skrivnost lepih zelenic je predvsem redna košnja, občasno zalivanje in dognojevanje z mineralnim gnojilom, a le po potrebi. Redna košnja se najbolj pozna na ravnih, večjih površinah zelenic. Zato moramo imeti primerno vrtno kosilnico ali pa vrtni traktor. Vrtna kosilnica je primerna za košnjo manjših travnatih predelov in tam, kjer imamo ožje zaplate trave med grmičevjem. Pri še ožjih predelih pa pride v upoštev motorna kosa. Za večje površine trave je košnja s tako kosilnico precej zamudna in nam vzame veliko časa.

Zato se pri površinah nad 300 kvadratnih metrov zelo priporoča vrtni traktor. Z njim lahko brez večjega truda kosimo velike površine, saj ima močnejši motor in predvsem hitrejšo sposobnost košnje. Tudi širina košnje je večja, po navadi imajo vrtni traktorji kar dva noža, ki zagotavljata učinkovito košnjo trave tudi takrat, ko je ta nekoliko višja. Najboljši učinek košnje dosežemo, če motorna kosa najprej pokosi robove z višjo travo, vrtni traktor pa se nato zapelje po večji površini in hkrati pobere še odkos motorne kose. S košem za sprotno pobiranje odkosa dosežemo, da pokošena trava ne pada nazaj. Tako je travnata površina videti mnogo bolje, saj je zmulčena trava ne zaduši in tako omogoči njeno rast. Se pa pozna dejstvo, da s pobiranjem odkosa trati odvzemamo tudi hranilne snovi, zato se priporoča, da se tako košeno trato pognoji 4x do 5x na sezono.

Ko se koš pri vrtnem traktorju napolni, ga izpraznemo na mesto, kjer želimo imeti kompost. Travnati odkos, ki ga doprinese vrtni traktor, vrtna kosilnica ali motorna kosa, je kot kompostiran dodatek zelo dobro dušično gnojilo, ki ga lahko uporabimo za gnojenje trave ali pa vrtnin. Seveda le v primeru, da na travi nismo uporabljali herbicidov.