Zaščita blagovne znamke je nujna za zagon podjetja

Zaščita blagovne znamke je potrebna, ko na novo ustanavljamo naše podjetje in se trudimo za uveljavitev naše blagovne znamke na domačem in tujem trgu. Veliko ljudi ima zelo bogate ideje, ki jih zna dobro unovčiti. Ko se človeku utrne prava ideja, lahko iz nje zgradi svoj življenjski posel. Pri tem naleti na veliko začetniških težav, ki jih ni vedno enostavno odpraviti. Kdor si želi, da njegovo podjetje začne čimprej dobro in učinkovito delovati, zaupa upravljanje določenih postopkov in korakov uspešnim podjetjem, ki pomagajo pri zagonu podjetij.

Zaščita blagovne znamke pomeni, da svoj produkt in njegovo ime registriraš, tako da bo ustrezalo vsem zahtevam in ne bo posegalo v pravice drugih znamk. To storimo tako, da vložimo zahtevo registracije na nacionalnem uradu in evropskem uradu. Vsaka blagovna znamka mora biti ustrezno zaščitena in primerno razvrščena.

Zaščita blagovne znamke vam zagotavlja zaščito pred poseganjem v vašo lastnino, ki jo morate ustrezno varovati.

Patentni zastopnik za zaščito intelektualne lastnine

Patentni zastopnik nam omogoča, da naš produkt ustrezno zaščitimo pred kaznivimi ponaredki, ki se pojavijo takoj, ko nekdo ugotovi, da je naš izdelek zelo dober in da je po njem na trgu zelo veliko povpraševanje. V kolikor želimo naš izdelek dobro zavarovati in tudi povečati njegovo vrednost na trgu, bomo poiskali ustreznega patentnega zastopnika, ki nam bo pomagal pri zaščiti produkta in pri vseh pravnih vprašanjih.

Patentni zastopnik mota biti registriran v registru patentnih zastopnikov, pri uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Navadno podjetja stranke zastopajo pri pridobitvi patenta, kar je prvi nujno potreben korak, za brezskrbno prodajo izdelka.

Patentni zastopnik nam pomaga tudi pri vseh zahtevah glede industrijske lastnine na državni in evropski ravni, s poudarkom na patentih, modelih in znamkah. Preden izdelek patentiramo, mora izvesti različne poizvedbe o izdelku in pripraviti strokovna menja. Veliko podjetij, ki se ukvarja s patenti, lahko najdemo tudi na internetu.